Meny Stäng

16/4 Årsmöte

Epilepsiföreningen i Skåne
inbjuder till årsmöte 16 april 2023
I år håller vi årsmötet på Per Albin Hanssons väg 91-93, 215 65 Malmö

Söndagen den 16 april kl 13.00-16.00.
Vi kommer efter avklarat möte att bjuda på förtäring varför vi vill att Du
anmäler Din medverkan senast den 2 april.
Förslag och motioner måste vara Epilepsiföreningen Skåne tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet, dvs senast 5 mars. Om du vill nominera någon till
styrelsen eller övriga uppdrag inom föreningen går det bra ända fram till
årsmötet. Glöm inte att tillfråga personen först.
Anmälan till årsmötet sker till anmalan@epskane.se eller
på telefon 070-748 95 66.
Nomineringar och förslag/motioner skickas till postmaster@epskane.se eller
Epilepsiföreningen i Skåne, Gethornskroken 4 (gaveln), 281 49 Hässleholm