Meny Stäng

Om oss

Epilepsiföreningen i Skåne består av tre lokalföreningar med ca 500 medlemmar. Största delen av verksamheten finner Ni i de tre lokala föreningarna; Malmö, Norra Skåne och Lund.

I föreningarna arbetar vi med att tillvarata våra medlemmars intressen och bevaka viktiga frågor inom sjukvården och handikappolitiskt. Tanken är också att människor med epilepsi, deras anhöriga, politiker och sjukvårdspersonal ska erbjudas ta del av aktiviteter och information i de tre lokalföreningarna.

Utbudet av utbildningscirklar och aktiviteter är varierande mellan de olika lokalföreningarna. Förutom epilepsi information/utbildning kan t.ex. träffar för fika, samhällsinformation, utflykter och resor vara en gemensam nämnare i lokalföreningarnas aktivitetsutbud. Det är i första hand i lokalföreningen Du själv eller tillsammans med anhöriga får möjlighet att lära Dig mer och att möta andra i samma situation.

Vi strävar efter att utvecklas optimalt och är öppna för nya idéer, grupper och aktiviteter. Kanske har Ni en idé som vi tillsammans kan utveckla?