Lokala föreningar

 

Epilepsiföreningen Norra Skåne 

epilepsiforeningen.nsk@gmail.com / 070 74 895 66

Epilepsiföreningen Lund 

info@eplund.se / 0768 38 88 76  

Epilepsiföreningen Malmö

epmalmo@gmail.com / 040 18 16 10