Meny Stäng

Epilepsia – Vår Tidning

Vår medlemstidskrift Epilepsia

Om Epilepsia

Ett bra liv för alla som lever med epilepsi. Det är utgångspunkten för Sveriges specialtidskrift om epilepsi.

Epilepsiförbundet vill

  • informera och inspirera till nya möjligheter
  • berätta om vad som händer inom epilepsiområdets olika delar
  • belysa såväl forskning som vardagsliv
  • öka kunskapen om epilepsins konsekvenser i samhället
  • verka för stöd och resurser till epilepsivården i hela landet.

Epilepsia har medlemmarnas intressen i fokus och ämnen som bevakas är

  • vård och behandling
  • social- och sjukvårdspolitik
  • livskvalitetsfrågor
  • nyheter och aktuell debatt.

Självklart kommer de som har epilepsi till tals på olika sätt. Det kan handla om hur det är att leva med epileptiska anfall och om metoder för att hantera vardagen. Det kan också handla om mötet med vården, skolan, arbetsplatsen och omvärlden i övrigt.

I Epilepsia möter läsaren personer att inspireras av, kända som okända. De som inte låtit epilepsin bli en livsbroms. De som kämpat och nått sina mål. De som bildat familj, de som tagit körkort trots att epilepsin tidvis varit besvärlig.

Epilepsia väjer dock inte för det svåra. Det ljusa kan ju inte ses utan det mörka. Vi belyser också konsekvenser som inte gått att överbrygga, trots att man försökt allt. Vi låter personer som kanske har en svårbemästrad epilepsi med många anfall, trots läkemedelsbehandling komma fram. Skaderisker, inlärningsproblematik och utanförskap kan också vara påtagliga i livet för en del med epilepsi. Det berättar Epilepsia om.

Vi låter människor berätta. Vi vill att deras berättelser ska stärka andra att ta ytterligare steg för ett bra liv, trots epilepsin.

Vi vill att anhöriga ska komma till tals. Deras berättelser berikar. Alla blir berörda när en familjemedlem får epilepsi.

Vi har ögat på ojämlik vård och diskriminering.

Det är till oss du ska vända dig för att nå landets intresseorganisation för personer med epilepsi och deras anhöriga. En maktfaktor att räkna med i vårdsverige.

Epilepsia ingår i medlemskapet. Om du inte vill vara medlem kan du prenumerera och få Epilepsia hemsänd fyra gånger om året.