Meny Stäng

Epilepsiföreningen i Skåne

Välkommen till länsföreningen med rötterna i den skånska ”myllan”. Centrum för epilepsi i region syd. Föreningens arbete inom epilepsigenren innebär förmedlande av förståelse för diagnosen epilepsi och vad det innebär att leva med detta funktionshinder. Samtidigt ska vi vara en informationsbas för våra medlemmar och lokalföreningar. Skåne epilepsiförening är en paraplyorganisation för de trelokalföreningarna som finns i länet. Länsföreningen i sin tur är under Svenska Epilepsiförbundet i Stockholm.