Första hjälpen

EPILEPSI – Vad gör man?

Första hjälp vid ett epileptiskt anfall

Ett epileptiskt anfall kan se dramatiskt ut. Det är väldigt sällan som ett epileptiskt anfall är livshotande.  

Om någon i din närhet får ett anfall gör så här:

  • Ta några djupa andetag – Att behålla lugnet är viktigt för den drabbade.
  • Lossa kläder som sitter tätt i halsen.
  • Lägg något mjukt under huvudet om den som fått ett anfall ligger på hårt underlag.
  • Stanna kvar tills anfallet är över så att den som har epilepsi kan berätta hur hen vill bli hjälpt.
  • Lägg personen i stabilt sidoläge när kramperna är över för att underlätta andningen.
  • Titta på klockan så att du vet hur länge anfallet varat.
  • Varar anfallet i mer är 5 min kontakta 112.

Det finns också några saker som du inte ska göra:

  • Stoppa inte in något i munnen på den som har ett epileptiskt anfall. Det kan skada tänder och försvåra andningen.
  • Försök inte hålla emot om en arm eller ett ben på den som har epilepsi rycker i kramp under anfallet.
  • Ge inte dryck eller någon mat förrän den drabbade har fullt medvetande och är klar och adekvat. 

(källa 1177)

Vill ni veta mer kan ni följa länken till 1177s hemsida här->