Meny Stäng

Halvårmöte i Hässleholm 25/10

Epilepsiföreningen i Skåne Inbjudan till halvårsmöte.

Lördagen den 25 oktober inbjuder Epilepsiföreningen i Skåne
till halvårsmöte i Lövsalen på Gethornskroken 3 i Hässleholm kl.
11.00–14.00.

Sedvanliga mötesförhandlingar som kommer att hållas av HSO:s
ordförande Sonja Jörgensen.
Information av Kent Bäckerud från Svenska Epilepsiförbundet.
Vid mötet serveras förtäring, varför vi behöver anmälan om din

närvaro och ev födoämnesallergier till Epilepsiföreningen Norra
Skånes kansli senast 17 oktober.
Telefon 0451-895 66
Epost epilepsifor_nsk@spray.se

Reseersättning utgår till lokalföreningarnas ombud samt till
länsföreningens styrelsemedlemmar.

Hjärtligt välkommen!