Första hjälpen

EPILEPSI – Vad gör man?

Första hjälp vid ett epileptiskt anfall

  • VAR INTE OROLIG ELLER RÄDD! Ett epileptiskt anfall kan se mycket dramatiskt och elakartat ut, men det är inte plågsamt och inte livshotande.

 

  • FÖRSÖK ATT LÄGGA DEN SOM FÅTT ETT ANFALL TILL RÄTTA! Lossa sådana plagg, som sitter åt, framförallt kring halsen, till exempel slips eller halsduk. Skydda huvudet mot slag, som kan uppstå genom anfallet.

  • SÄTT INTE NÅGOT MELLAN TÄNDERNA PÅ DEN SOM HAR ANFALL! Sådant hjälper inte – däremot kan det skada tänderna.

  • FÖRSÖK INTE HEJDA KRAMPERNA! Försök inte heller ”återuppliva” den som har anfall. Efter sådant följer ofta en stunds medvetslöshet eller djup sömn, som den som har kramp inte bör väckas från. Anfallet går över av sig själv.

  • FÖRSÖK INTE GE DEN SOM HAR KRAMP NÅGOT ATT DRICKA!

  • NÄR KRAMPERNA UPPHÖRT bör personen läggas på sidan med huvudet lågt så att saliv och slem, som finns i munnen, kan rinna ut.

  • KALLA INTE PÅ LÄKARE ELLER AMBULANS om det inte är absolut nödvändigt. Om kramperna vara flera minuter eller återupprepas bör dock läkare konsulteras.

  • STANNA KVAR hos den som har kramp tills medvetandet återvänt och han/hon kan klara sig själv