16/1 Styrelsemöte

Styrelsen har sammanträde den 16 Januari i Hässleholm kl 11.00 i Epilepsiföreningen Norra Skånes lokaler