Kategorier
Uncategorized

25/3 Styrelsemöte

Söndagen den 25 Mars har Styrelsen i Epilepsiföreningen i Skåne sammanträde på Gethornskroken 4 i Hässleholm i Epilepsiföreningen Norra Skåne lokaler.

TID: 13:00-15:00