Meny Stäng

23/4 Epilepsiföreningen Skånes Årsmöte

Epilepsiföreningen i Skåne inbjuder till årsmöte 23 april 2022

I år håller vi årsmötet i Församlingshemmet i Hässleholm lördagen 23 april kl 13.00-16.00.

Vi kommer efter avklarat möte att bjuda på förtäring varför vi vill att Du anmäler Din medverkan senast den 10 april.

Vill du nominera någon till styrelsen eller övriga uppdrag inom föreningen måste vi ha dessa
senast 10 april. Glöm inte att tillfråga personen först.

Anmälan till årsmötet sker till anmalan@epskane.se eller på telefon 070-748 95 66.

Nomineringar skickas till postmaster@epskane.se eller Epilepsiföreningen i Skåne, Gethornskroken 4 (gaveln), 281 49 HÄSSLEHOLM.

___________________________________________________________________________________________

Epilepsiföreningen i Skåne Telefon: 070-748 95 66 Bankgiro: 5650-7163 Gethornskroken 4 E-post: postmaster@epskane.se Orgnr: 802414-4423 281 49 HÄSSLEHOLM