Kategorier
Uncategorized

2/6 Styrelsemöte

2 Juni har styrelsen sammanträde i Hässleholm kl 11 på Epilepsiföreningen Norra Skånes lokaler