Kategorier
Uncategorized

5/5 Styrelsemöte

5 Maj har Styrelsen möte i Epilepsiföreningen Norra Skånes lokaler i Hässleholm.