Meny Stäng

Halvårsmöte 11 Oktober

Epilepsiföreningen i Skåne Inbjudan till halvårsmöte.

Söndagen den 11 oktober inbjuder Epilepsiföreningen i Skåne

samtliga lokalföreningars medlemmar till halvårsmöte på

Kurirgatan 1 i Helsingborg kl. 11.00–14.00.

Sedvanliga mötesförhandlingar följs av förtäring, varför vi

behöver anmälan om din närvaro och ev födoämnesallergier till

Epilepsiföreningen Norra Skånes kansli senast måndagen 5 oktober.

Telefon: 0451-895 66

Epost: epilepsifor_nsk@spray.se

Reseersättning utgår till lokalföreningarnas ombud samt till

länsföreningens styrelsemedlemmar och valberedning.

Hjärtligt välkommen!