Länkar

Diverse länkar

 

Förbund och organisation

Afasiförbundet i Sverige
Alzheimerföreningen
Astma- och Allergiförbundet
Barncancerfonden
Barnombudsmannen
Blodcancerförbundet
Bröstcancerfören. riksorg.
De handikappades riksförbund
Demensförbundet
Elöverkänsligas förbund
Förbundet blödarsjuka
Förbundet för funktionshindrade med läs och skrivsvårigheter
Fören. för Neurosedynskadade
Föräldrafören. för dyslektiska barn
Fören. för hörselskadade och döva barn med familjer
Fören. för el-o bildskärmskadade
Fören. för läpp-, käk o gumspaltsskadade
Fören. för Sveriges dövblinda
Handikappsförb. samarbetsorgan
Handikappidrottsförbundet
Handikappsombudsmannen
Handikappupplysningen
Hjälpmedelsinstitutet
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt o lungsjukas riksförb.
Hörselskadades riksförb.
Riksförbundet för stomi o reservoaropererade
Neurologiskt handikappades riksförbund
Parkinsonförbundet
Primär immunbrist org.
Reumatikerförbundet
Riksförbundet attention
Riksförb. cystisk fibros
Riksförb. döva, hörselskadade, språkstörda barn
RF hivpositiva RF mag o tarmsjuka
RF njursjuka
RF för rörelsehindrade barn o ungd.
RF för social o mental hälsa RF för trafik o polioskadade
RF för utvecklingsstörda barn, ungd. o vuxna
Riksföreningen Ananke
RF för autism
RF för hjärnkraft
RF för porfyrissjukdomar
Schizofreniförbundet
Strokeförbundet
Svenska celiakiförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Svenska fören. för psykisk hälsa
Svenska laryngförbundet
Svenska migränförbundet
Svenksa psoriasisförbundet
Svenska ångestsyndromsällskapet
Sveriges dövas RF
Sveriges stamningfören. RF
Sydskadades RF
Sällsynta diagnoser
Tandvårdskade förbundet
Överviktigas riksförbund