26/4 Årsmöte Skåne

 

Inbjudan till årsmöte Epilepsiföreningen Skåne

inbjuder samtliga lokalföreningars medlemmar till årsmöte söndagen 26 april kl 11.00 -14.00 på Annegården, Skansvägen 5 i Lund.

Efter årsmötet bjuder föreningen på förtäring, varför vi behöver veta hur många som kommer.

Meddela närvaro och ev födoämnesallergier senast 20 april på epost: epilepsiforeningen.nsk@gmail.com eller
på telefonnummer: 0451-895 66

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. Dessa skall skickas till postmaster@epskane.se
eller till
Epilepsiföreningen Skåne, Gethornskroken 4, 281 49 Hässleholm

Reseersättning utgår till styrelsemedlemmar, valberedning och valda ombud.

Hjärtligt välkomna!